top of page
Writing with Light The Book
  • Writing with Light The Book

    $500.00Price
    הספר Writing With Light הודפס בשיטה ייחודית שבה כל ספר מודפס בנפרד. כל ספר מורכב משני כרכים של 80 כפולות כל אחד אשר מודבקות זו לזו בשיטה חדשנית ומיוחדת היוצרת למעשה את הספר. שיטה ייחודית זאת, הנקראת Lay Flat, עוד לא נעשתה בארץ והמכונה שמבצעת את הקיפול וההדבקה נחתה בישראל בחודשים האחרונים. זוהי הפעם הראשונה בעולם ששיטה זו משמשת ליצירת ספר בכמות מסחרית. המוצר הסופי נותן לצופה חווית דפדוף של תצוגה בגלריה, שונה באופן מהותי מהספר הקונבנציונלי. הספר הודפס במהדורה מוגבלת של 600 יחידות בלבד. הספר הודפס בבית הדפוס של חברת לופה, במדפסת HP Indigo WS6600p Digital Press, על נייר מסוג E-Photo, של חברת Felix Schoeller Group. הפקת הספר נעשתה ע"י דפוס האוזר ונתמכה על ידי Canon.
      bottom of page